Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Lucie Šperlová

sestra – Romana Copáková

Aktuality / Dovolená

DOVOLENÁ: OD 4.7. DO 19.7. 2024
zástup MUDr. Skočdopole

(jen akutní případy vždy předem po tel.domluvě)

Legislativa

LEGISLATIVA PLATNÁ OD 1.4.2012 (PŘEDPIS Č. 373/2011SB ZÁKON O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH):

V souladu se zákonem č.372/2011Sb. je lékař, tedy i PLDD, povinen poučit zákonné zástupce dítěte o všech výkonech, vyšetřovacích a léčebných metodách souvisejících s poskytováním péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a to včetně očkování.

Praktická realizace zákona vyžaduje také plnění rodičovských povinností i na úkor např. Vašich pracovních povinností, neboť zákon říká, že zdravotní služby lze poskytovat pouze se souhlasem jednoho či dvou rodičů.

Znamená to, že na vyšetření, na očkování, na preventivní prohlídky se musí dítě dostavit se zákonným zástupcem, ne s babičkou, tetou, starším sourozencem atd.

Zákonný zástupce může má možnost písemně určit oprávněnou osobu – komu a v jakém rozsahu smí či nesmí být podávány informace o zdravotním stavu dítěte. Nejde to však tehdy, když jsou rodiče rozvedeni a jeden z rodičů si nepřeje, abychom podávali informace bývalému partnerovi – pouze a jedině na základě soudního rozhodnutí. Obecně je možno nám omezit podávat informace o Vašem dítěti např. babičce, tetě,…..

Výjimkou je nezletilý nad 15 let, kterému, po písemném souhlasu rodiče, můžeme poskytovat zdravotní služby bez doprovodu.

U nepovinného očkování požadujeme souhlas/nesouhlas s nepovinným očkováním jednoho či obou rodičů – po 1.4.2013 stačí souhlas či nesouhlas jen 1 rodiče, bude-li podpis obou rodičů, určitě to nebude na škodu.

Všechny souhlasy (doporučené formuláře) je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče, nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování) – zde tedy není nutný souhlas rodiče.

Dle zákona 258/2000 Sb. nesmí být dítě, které není kompletně očkované vzhledem k odmítnutí očkování ze strany rodičů či zákonných zástupců, přijato do mateřské školy a nesmí se zúčastňovat zotavovacích akcí (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů – např. letní tábory, školy v přírodě, atp.)

Atestace

Získané atestace, způsobilosti k výkonu lékaře, doklad o kontinuálním vzdělání: Atestace v oboru Dětské lékařství Atestace v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost Specializovaná způsobilost v oboru Dětské lékařství Specializovaná způsobilost v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory PLATNÉ LICENCE UDĚLENÉ ČESKOU LÉKAŘSKOU KOMOROU: K výkonu soukromé praxe a lektora v oboru: dětské lékařství Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru: dětské lékařství Pracuji jako lektor na VOŠ, SZŠ a OA v Domažlicích v oboru Pediatrie

Omluvenky

Za omlouvání nepřítomnosti žáků na vyučování je plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič, proto omluvenky do 18 let nevystavujeme.

O změně adresy, telefonního čísla či změně pojišťovny nás prosím informujte.

Očkování proti HPV a meningokokům

V případě zájmu je: Od 1.1.2022 je plně hrazeno státem očkování proti HPV (papilomavirům) všem dětem ve věku mezi 13.a 14. rokem Od 1.1.2022 je plně hrazeno státem očkování proti meningokokům (MEN B a MEN ACWY) všem dětem ve věku mezi 14. a 15. rokem

Služby

  • CRP
  • streptest
  • bilirubinometr (kožní měření bilirubinu u novorozenců)
  • OptoSmart (moderní měření zraku a sluchu)
  • pulzní oxymetrie
  • germicidní lampa
  • čistička vzduchu
  • posudky na vyžádání
  • nadstandartní očkování na vyžádání

Ordinační hodiny

Pondělí 7.00 – 8.30
pro nemocné
8.30 – 12.00
poradna
13.00 – 15.00
jen pro zvané
Úterý 7.00 – 8.30
pro nemocné
8.30 – 12.00
poradna
13.00 – 15.00
jen pro zvané
Středa 7.00 – 8.30
pro nemocné
8.30 – 12.00
poradna
13.00 – 15.00
jen očkování a poslední očkování ve 14:30h.
Čtvrtek 7.00 – 8.30
pro nemocné
8.30 – 12.00
poradna
13.00 – 15.00
jen pro zvané
Pátek 7.00 – 8.30
pro nemocné
8.30 – 12.00
jen pro zvané
 

Pondělí
7.00 – 8.30 pro nemocné
8.30 – 12.00 poradna
13.00 – 15.00 jen pro zvané

Úterý
7.00 – 8.30 pro nemocné
8.30 – 12.00 poradna
13.00 – 15.00 jen pro zvané

Středa
7.00 – 8.30 pro nemocné
8.30 – 12.00 poradna
13.00 – 15.00 jen očkování a poslední očkování ve 14:30h.

Čtvrtek
7.00 – 8.30 pro nemocné
8.30 – 12.00 poradna
13.00 – 15.00 jen pro zvané

Pátek
7.00 – 8.30 pro nemocné
8.30 – 12.00 jen pro zvané

Ceník přímo hrazené zdravotní péče

Níže uvedené výkony nepatří do kategorie nutné zdravotní péče a proto je zdravotní pojišťovny nehradí; příslušné poplatky se platí v hotovosti, přímo v ordinaci lékaře

Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 500,-
Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu (kromě vrcholového) 500,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání průkazu svářeče 500,-
Posouzení zdravotní způsobilosti k získání zbrojního průkazu 500,-
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 400,-
Lékařská zpráva k pojistné události 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 300,-
Potvrzení o zdravotním stavu pro MŠ 200,-
Potvrzení o zdravotním stavu pro dětský tábor 200,-
Odběr krve na vyšetření krevní skupiny 100,-
Kopie očkovacího průkazu 100,-
Vyšetření zraku Plusoptix 200,-
Vystavení duplikát (při ztrátě poukazu na vyšetření) 100,-

Kontakt

PEDIATRIE DOMAŽLICE S.R.O. MUDr. Lucie Šperlová
IČ: 14051699

725 111 410

mudr.sperlova@gmail.com

Havlíčkova 482, Domažlice